fbpx

UA

Про нас

Головна > Для медиків / Хірургія

Ресурси
для медичних працівників

Хірургія

Травми підшлункової залози в критичних умовах


Травми підшлункової залози можуть викликати масштабні проблеми навіть за найкращих умов. Вони можуть бути одними з найскладніших хірургічних патологій

20/04/2023

Закриття дефекту м’яких тканин


Вступ Пошкодження м’яких тканин представляють різнорідну сукупність хірургічних проблем. Беручи до уваги численні функції шкіри, мускулатури, сполучної тканини та нейроваскулярних структур, будь-яка травма може викликати цілий спектр пошкоджень, від простих до складних. Щоб досягти оптимальної післятравматичної форми та функції, зменшення подальших ускладнень, таких як біль, кровотеча, інфекція та порушення загоєння ран – необхідне швидке сортування. […]

26/03/2023

Спленектомія: показання, етапи операції та ускладнення


Селезінка - це інкапсульований, імунологічний, солідний орган, розташований у задньолатеральному лівому верхньому квадранті безпосередньо під діафрагмою та латеральніше великого вигину шлунка та хвоста підшлункової залози.

25/01/2023

Травми шиї: анатомія, менеджмент і можливі ускладнення


Будь-яка травма шиї вимагає негайного обстеження, оскільки може бути потенційно небезпечною для життя. Травми шиї класифікуються на тупі або проникаючі, останні характеризуються проникненням стороннього тіла крізь платизму.

23/12/2022

Травми кисті – діагностика та лікування


Дана стаття присвячена бойовим травмам кисті, опікам та інфекційним ураженням кистей. Тут ми обговоримо діагностику, сортування та менеджмент вищеперелічених пошкоджень. Знання анатомії кисті має важливе значення для діагностики та лікування.

21/12/2022

Ведення вагітних із травмами


До 10% вагітних стикаються з такою проблемою як травматизм, саме це є основною причиною неакушерської смертності матерів. Травматизм під час вагітності у 7% випадків закінчується смертю матері та у 60-80% смертю плоду. Наслідки для плода, пов’язані з травмою матері, включають передчасні пологи, низьку вагу дитини при народженні та загибель плода.

1/11/2022

Клінічний менеджмент гострого травматичного ушкодження спинного мозку


Травматичні пошкодження спинного мозку є небезпечними і потребують швидкого розпізнавання та лікування для пом’якшення віддалених наслідків, вторинного пошкодження та ускладнень. Екстрене лікування або менеджмент у відділенні інтенсивної терапії після первинної реанімації має вирішальне значення для мінімізації ішемії та набряку спинного мозку, які можуть погіршити прогноз.

20/10/2022

Синдром тривалого стиснення


Стиснення тканин зазвичай спричиняється статичним здавленням частин тіла, що викликає локалізоване пошкодження скелетних м’язів і нервів, найчастіше страждають нижні кінцівки. Скелетний м’яз може витримати 2 години ішемії без незворотного  ушкодження, 2-4 години з деяким зворотним пошкодженням клітин, і може зазнати незворотного некрозу через 6 годин ішемії.

3/09/2022

Закриття дефектів клаптями м’яких тканин: лікування ран при обмежених ресурсах


Травматичні ушкодження часто супроводжуються ураженням м’яких тканин. Це спонукало ортопедів, пластичних та загальних хірургів до постійного пошуку ефективних методів і хірургічної техніки для загоєння та закриття дефектів м’яких тканин. У теперішній час окрім загоєння за допомогою грануляції, існують різні високотехнологічні методи, такі як клапті. Вони можуть бути як вільними так і на судинній ніжці.

23/08/2022

Травма печінки: прояви, лікування та ускладнення


Пошкодження печінки є одними з найпоширеніших уражень після травми. Великий розмір печінки та відкрите положення під правим реберним краєм роблять її одним із органів, які найчастіше страждають при тупій і проникній травмі живота

18/08/2022

Зовнішня фіксація переломів верхньої кінцівки/нижньої кінцівки/навколосуглобових переломів за умови обмежених ресурсів


Зовнішню фіксацію переломів може бути виконано в обмежених умовах без використання рентгенологічного дослідження. В ідеалі штифти мають бути встановлені так, щоб мінімізувати вплив на майбутню внутрішню фіксацію

16/08/2022

Лапаротомія при травмі


Лапаротомія – це універсальна процедура, яка дозволяє швидко отримати доступ до всіх ділянок черевної порожнини. Лапаротомія при травмі повинна проводитися із системним підходом, щоб уникнути недіагностованих ушкоджень та затримок у часі. Метою лапаротомії при травмі є якнайшвидша діагностика та лікування поранень, що загрожують життю пацієнта. Ведення пацієнта до, під час та після операції є настільки ж важливим, як і сама операція

11/08/2022

Ультразвукове дослідження: Сфокусована ультразвукова оцінка травми (FAST-протокол)


УЗД стає все більш важливим інструментом при оцінці травмованого пацієнта. Ультразвукове дослідження, яке виконується під час первинного огляду пацієнта з травмою, відоме як сфокусована ультразвукова оцінка травми (FAST). Якщо для оцінки пневмо- чи гемотораксу використовуються додаткові положення датчика, це називається розширеним (E-FAST) дослідженням. Основною метою обстеження E-FAST є виявлення патологічної рідини в черевній порожнині, порожнині тазу або грудній клітці. FAST або E-FAST зазвичай включається як доповнення до протоколу первинного огляду в Advanced Trauma Life Support (ATLS) для оцінки внутрішньої кровотечі

1/08/2022

Травматичні ушкодження товстої кишки


Ушкодження товстої кишки можуть бути спричинені як проникаючою, так і тупою травмою. Ушкодження товстої кишки внаслідок проникаючої травми зустрічається значно частіше і нерідко виявляються у поперечній ободовій товстій кишці, деякою мірою через її переднє розташування у черевній порожнині

19/07/2022

Геріатрична травма


В умовах швидкого старіння населення все більше людей похилого віку отримують травми. Більшість травм відбувається внаслідок падінь, але більша кількість людей похилого віку також страждає від ДТП, розбійних нападів і опіків. Вікові анатомічні та фізіологічні зміни спотворюють клінічні прояви у літніх пацієнтів із травмами та притуплюють їхню фізіологічну реакцію на травму. З віком у людей змінюються адаптаційні та гомеостатичні механізми, сприяючи зниженню фізіологічного резерву та зниженню метаболічної відповіді на пошкодження. Таким чином, на перший погляд незначні травми можуть бути смертельними, а пацієнти похилого віку піддаються більшому ризику тривалої госпіталізації, погіршення працездатності та функціональної залежності

29/04/2022

Черепно-щелепно-лицева травма


Вступ Черепно-щелепно-лицева травма є важливою та складною проблемою, яку необхідно лікувати у військових умовах. Травми лицьового черепа зазвичай є вторинними в результаті дії снарядів і боєприпасів і можуть супроводжуватися різними дефектами твердих і м’яких тканин, які часто призводять до серйозних вторинних пошкоджень. Травми обличчя слід негайно оцінити та лікувати невідкладно або відстрочено залежно від місцевих […]

29/04/2022

Поранення судин живота


Поранення судин живота становлять серйозну загрозу для потерпілого від проникаючої травми живота, та вимагає швидкої діагностики, розсудливої ресусцитації та періопераційного лікування, а також швидкого хірургічного лікування та контролю. Раннє розпізнавання та лікування поранень судин живота має першорядне значення для покращення виживання пацієнтів.

12/04/2022

Травматичне пошкодження тонкої кишки


Пацієнту з тупою травмою живота на додаток до первинного огляду проводять обстеження FAST (сонографія черевної порожнини при травмі). Гемодинамічно нестабільний пацієнт із позитивним результатом FAST має бути доставлений в операційну для виявлення можливої ​​небезпечної для життя інтраабдомінальної патології

12/04/2022

Фасціотомія нижніх кінцівок: анатомія, показання, протипоказання та можливі ускладнення


Гострий компартмент синдром (ГКС) кінцівки виникає, коли в закритому остеофасціальному просторі створюється значний тиск, що може призвести до незворотного пошкодження структур, що містяться в певній анатомічній ділянці. Найпоширенішою причиною компартмент-синдрому є переломи, але ішемія-реперфузія (після пошкодження судин), опіки, тривала іммобілізація та травми від розчавлення також можуть призвести до ГКС. Рання діагностика ГКС має вирішальне значення для належного лікування та зниження ризику супутніх ускладнень.

12/04/2022

Надання допомоги при травмах периферичних судин


Більшість травм периферичних судин, отриманих у період воєнного часу, пов’язані з вибуховими механізмами, які призводять до гірших можливостей щодо збереження кінцівок порівняно з пораненнями з вогнепальної зброї. Дані військових свідчать про те, що 10% смертей на полі бою є вторинними через кровотечі з кінцівок

12/04/2022

Венозний доступ: постановка катетера і венесекція


Отримання венозного доступу має вирішальне значення для лікування пацієнта з гострою травмою. Венозний доступ дозволяє вводити лікарські засоби, розчини та препарати крові, а також полегшує проведення лабораторних досліджень.

10/04/2022

Трахеостомія: показання, протипоказання, етапи підготовки та проведення


Трахеостомія – це процедура, яка використовується для забезпечення прохідності дихальних шляхів у пацієнтів з обструкцією на рівні гортані або над нею. Крім того, трахеостомію можна використовувати для підтримки пацієнтів із хронічними респіраторними проблемами або тих, кому потрібна тривала вентиляція.

12/04/2022

Конікотомія (крікотироїдотомія): показання, протипоказання, етапи підготовки та проведення


Конікотомія – це рятівна процедура, яка може бути виконана для забезпечення остаточної прохідності дихальних шляхів у ситуаціях, коли інтубація неможлива або медичний працівник не може її виконати.

12/04/2022

Переломи кісток тазу


Переломи кісток тазу в результаті тупого травматичного ушкодження часто супроводжуються значними кровотечами. Раннє виявлення та втручання можуть врятувати життя.

12/04/2022

Тупа і проникаюча травма серця


І. Вступ Травматичне ушкодження серця може виникнути внаслідок проникаючого або тупого пошкодження. Проникаюча травма здебільшого виникає у зв`язку з вогнепальними або ножовими пораненнями грудної клітки. Зазвичай це призводить до травми правого шлуночка, правого передсердя або лівого шлуночка, але також можуть бути уражені ліве передсердя, міжшлуночкова перегородка, клапани або коронарні судини. Більшість пацієнтів з вогнепальними пораненнями […]

16/05/2022

Рекомендацій щодо лікування опіків в умовах обмежених ресурсів


Дана стаття є підсумком тренінгу на тему “Пріоритети догляду за пацієнтами протягом перших 24 годин у разі катастроф з масовими потерпілими від опіків” для лікарів без досвіду лікування опіків. СОРТУВАННЯ Якщо можливості медичного закладу не відповідають наявним потребам, проведіть сортування відповідно до «Діаграми сортування ресурсів для опікової травми під час катастрофи» (див. Додаток). Щоб оцінити […]

8/05/2022

Травма дванадцятипалої кишки


Поранення дванадцятипалої кишки (ДПК) зустрічаються рідко і найчастіше пов’язані з проникаючим пораненням1. Захворюваність становить <2% при ножових пораненнях і 10-11% при вогнепальних пораненнях2. Травми дванадцятипалої кишки рідко бувають ізольованими, і тому важливо оцінити наявність пов’язаних травм. Зазвичай уражені органи включають печінку (16,9%), підшлункову залозу (11,6%), травми великих судин (9%), тонкої та товстої кишки та сечостатевої системи. Найбільш часто пошкоджується другий відділ дванадцятипалої кишки (33%), за ними третій і четвертий (19,4%, 19%). Тоді як перший відділдванадцятипалої кишки травмують лише в 14,4% випадків1.

25/03/2022

Травма грудної клітки


Хоча на даний момент травматичні ушкодження грудної клітки становлять приблизно 6-10% усіх ушкоджень, які спостерігаються при травмах, але спричиняють смертність до 80%. Це стосується як проникаючих, так і тупих поранень, які, на відміну від кінцівок, не піддаються швидкому рятівному втручанню за допомогою накладання турнікетів. У сучасну еру травм високошвидкісні снаряди, бронежилети та розривні вибухи призводять до більш значних травм із більшими площами пошкодження тканин. Вибухові пошкодження є особливо руйнівними через безліч одночасних механізмів травми (тупі, проникаючі та термічні поранення) в рамках однієї події.1,2 Розвиток і використання захисних бронежилетів і бронетехніки зменшують частоту раптової смерті, тим самим збільшуючи частоту важкої політравми, яка потребуює рятувальних заходів.

12/04/2022

Фасціотомії верхніх кінцівок


Компартмент-синдром виникає, коли тиск у фасціальних відсіках перевищує перфузійний тиск. Це спричинює пошкодження м’язів, кровоносних судин і нервів в зоні компартменту.

12/04/2022
error: Content is protected !!