ATLS Розділ 13: Переведення до відповідного відділення для надання остаточної допомоги

На рішення щодо транспортування пацієнта до іншого закладу для остаточного лікування впливають виявлені та підозрювані ушкодження, очікуване прогресування цих ушкоджень та наявність можливостей для їх оперативної діагностики та лікування, особливо травм, які потенційно загрожують життю.